ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

lian2 (จู้อิน ㄌㄧㄢˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ lián