ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

li4 (จู้อิน ㄌㄧˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ