ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

li3 (จู้อิน ㄌㄧˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ