ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

li3 (จู้อิน ㄌㄧˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ