ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: เลอ งัน

คำนามแก้ไข

lengan

  1. แขน