ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

leng2 (จู้อิน ㄌㄥˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ léng