ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

leng2 (จู้อิน ㄌㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ léng