ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

lei3 (จู้อิน ㄌㄟˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ lěi