ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

lei2 (จู้อิน ㄌㄟˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ léi