ภาษาอังกฤษ แก้ไข

คำคุณศัพท์ แก้ไข

largest

  1. รูปผันขั้นสุดของ large