ภาษาอังกฤษ แก้ไข

คำคุณศัพท์ แก้ไข

larger

  1. รูปผันขั้นกว่าของ large