ภาษาตากาล็อกแก้ไข

คำนามแก้ไข

lapis

  1. ดินสอ

ภาษาอิตาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

lapis ช.

  1. ดินสอ