ดูเพิ่ม: Lao

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lao (จู้อิน ˙ㄌㄠ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦛨
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ lāo.
 9. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ láo.
 10. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ lǎo.
 11. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ lào.