ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

landon (ลันโดน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ lando (ลันโด)