ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lan2 (จู้อิน ㄌㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lán