ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lai4 (จู้อิน ㄌㄞˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lài