ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

lai2 (จู้อิน ㄌㄞˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ lái