ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lai2 (จู้อิน ㄌㄞˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lái