ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

la4 (จู้อิน ㄌㄚˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ