ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

la2 (จู้อิน ㄌㄚˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ