ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

la2 (จู้อิน ㄌㄚˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ