ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

la1 (จู้อิน ㄌㄚ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ