ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

la1 (จู้อิน ㄌㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ