ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(lu1lu1, จู้อิน ㄌㄨ)

  1. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  4. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ