ดูเพิ่ม: Lu, lu, , , , , , , , และ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

(lu1, จู้อิน ㄌㄨ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ