ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lìshǐ (จู้อิน ㄌㄧˋ ㄕˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 歷史, 历史