ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kuang4 (จู้อิน ㄎㄨㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ kuàng