ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

kuang4 (จู้อิน ㄎㄨㄤˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ kuàng