ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

kuai4 (จู้อิน ㄎㄨㄞˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ kuài