ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kuai4 (จู้อิน ㄎㄨㄞˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ kuài