ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ku4 (จู้อิน ㄎㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ