ดูเพิ่ม: kòng, kōng, และ kǒng

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

kong (kong5kong0, จู้อิน ˙ㄎㄨㄥ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kōng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kǒng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kòng.