ภาษามาเลเซียแก้ไข

คำนามแก้ไข

komputer (ยาวี کومڤوتر‎, พหูพจน์ komputer-komputer, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ komputerku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ komputermu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม komputernya)

  1. คอมพิวเตอร์

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

คำนามแก้ไข

komputer (พหูพจน์ komputer-komputer, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง komputerku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง komputermu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม komputernya)

  1. คอมพิวเตอร์