ภาษามาเลเซีย แก้ไข

คำนาม แก้ไข

komputer (อักษรยาวี کومڤوتر‎, พหูพจน์ komputer-komputer, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ komputerku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง komputermu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม komputernya)

  1. คอมพิวเตอร์

ภาษาอินโดนีเซีย แก้ไข

คำนาม แก้ไข

komputer (สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง komputerku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง komputermu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม komputernya)

  1. คอมพิวเตอร์