ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kokoro

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ こころ