ภาษาเดนมาร์กแก้ไข

คำนามแก้ไข

knogle

  1. กระดูก