ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ken3 (จู้อิน ㄎㄣˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ kěn