ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ken (จู้อิน ˙ㄎㄣ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kēn.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kěn.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kèn.