ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

คำนามแก้ไข

keledai (พหูพจน์ keledai-keledai, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง keledaiku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง keledaimu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม keledainya)

  1. ลา (สัตว์)