ดูเพิ่ม: kào, kāo, และ kǎo

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

kao (kao5kao0, จู้อิน ˙ㄎㄠ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kāo.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kǎo.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kào.