ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kao (kao5kao0, จู้อิน ˙ㄎㄠ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kāo.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kǎo.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ kào.