ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kan'on

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ かんおん