เปิดเมนูหลัก

ภาษาลัตเวียแก้ไข

คำนามแก้ไข

kafija ญ. 4th declension

  1. กาแฟ

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ kafija
พหูพจน์ kafijas
เอกพจน์ (singular, vienskaitlis) พหูพจน์ (plural, daudzskaitlis)
กรรตุการก
(nominative, nominatīvs)
kafija kafijas
กรรมการก
(accusative, akuzatīvs)
kafiju kafijas
สัมพันธการก
(genitive, ģenitīvs)
kafijas kafiju
สัมปทานการก
(dative, datīvs)
kafijai kafijām
กรณการก
(instrumental, instrumentālis)
kafiju kafijām
สถานการก
(locative, lokatīvs)
kafijā kafijās
สัมโพธนาการก
(vocative, vokatīvs)
kafija kafijas