ภาษาญี่ปุ่น แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

kaeru

  1. การถอดอักษรแบบโรมาจิของ かえる
  2. การถอดอักษรแบบโรมาจิของ カエル