ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kaeru

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ かえる
  2. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ カエル