ภาษาญี่ปุ่น

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

kaeru

  1. การถอดอักษรแบบโรมาจิของ かえる
  2. การถอดอักษรแบบโรมาจิของ カエル