ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ka1 (จู้อิน ㄎㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ