เปิดเมนูหลัก

ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

kPa

  1. (มาตรวิทยา) สัญลักษณ์ของ กิโลปาสกาล ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอของความดันหรือความเค้น มีค่าเท่ากับ 103 ปาสกาล