ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

jun4 (จู้อิน ㄐㄩㄣˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jùn