ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

juan4 (จู้อิน ㄐㄩㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ juàn