ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ju1 (จู้อิน ㄐㄩ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ