ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiu4 (จู้อิน ㄐㄧㄡˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiù