ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiu3 (จู้อิน ㄐㄧㄡˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiǔ