ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiu1 (จู้อิน ㄐㄧㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiū