ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jin4 (จู้อิน ㄐㄧㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jìn