ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

jin4 (จู้อิน ㄐㄧㄣˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jìn