ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

jin3 (จู้อิน ㄐㄧㄣˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jǐn