ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jin1 (จู้อิน ㄐㄧㄣ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jīn