ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

jin1 (จู้อิน ㄐㄧㄣ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jīn