ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jie4 (จู้อิน ㄐㄧㄝˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiè