ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

jie4 (จู้อิน ㄐㄧㄝˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jiè