ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

jie1 (จู้อิน ㄐㄧㄝ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jiē