ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiao4 (จู้อิน ㄐㄧㄠˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiào