ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

jiao4 (จู้อิน ㄐㄧㄠˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jiào