ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

jiao3 (จู้อิน ㄐㄧㄠˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jiǎo