ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiao3 (จู้อิน ㄐㄧㄠˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiǎo