ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

jiao1 (จู้อิน ㄐㄧㄠ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jiāo